Новини
„Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2022 г., с национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България“
24.08.2022


18.08.2022

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г., с национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 02.08.2022 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2022/537/BG. Крайната дата за нотификация е 03.11.2022 г.“

 

С проекта на заповедта може да се запознаете ТУК.