Издадени сертификати и протоколи за първоначално изпитване на типа