Контакти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 02 94 05900, факс 02 987 25 17

www.mrrb.government.bg