Новини
НОВО: Разширен е списъкът на хармонизираните стандарти за строителни продукти със следните стандарти:
15.11.2023

- EN 16510-2-1:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-1: Отоплителни уреди за помещения,

- EN 16510-2-2:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-2: Вградени уреди, включително камини,

- EN 16510-2-3:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-3: Готварски печки,

- EN 16510-2-4:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-4: Автономни котли. Номинална топлинна мощност до 50 kW включително, и

- EN 16510-2-6:2022 — Битови нагревателни уреди, работещи на твърдо гориво. Част 2-6: Механично захранвани с дървени пелети нагревателни уреди, вградени уреди и готварски печки.

 

Със обобщения списък на хармонизираните стандарти може да се запознаете ТУК.