Новини
ВАЖНО!
29.06.2023

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело“.

В изпълнение на договор № РД-02-29-249 от 04.11.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на национални изисквания от обхвата на Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на РРБ за влагането на строителни продукти в строежите на във връзка с предвидената им употреба, актуализация и разработване на нови национални изисквания“, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация, е обявен за обществено допитване проект на национално приложение към европейски стандарт.

Обществено допитване за проект на национално приложение – срок до 29.07.2023 г.