Новини
ВАЖНО!
16.02.2023

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-190 от 15.02.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.11; 2.12, изд. 02 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация със сложна структура на стената.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.