Новини
ВАЖНО!
16.09.2022

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-873 от 05.09.2022г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.25; 2.25 изд.01 за сертификация  на съответствието с националните изисквания на Спомагателни свързващи части, плитки камери, шахти и ревизионни камери, произведени от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), полипропилен с минерален модификатор (PP-MD) и полиетилен (PE), предназначени за безнапорни подземни отводнителни и канализационни системи.

 

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.