Новини
ВАЖНО!
01.04.2022

 Публикувано е предложение за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за изменение на Регламент (ЕС) № 2019/1020.

С текста на предложението и приложението към него може да се запознаете ТУК.