Новини
НОВО: Публикувани 10 нови европейските документи за оценяване!
14.03.2022

Публикувано в Официалния вестник на ЕС е Решение за изпълнение (ЕС) 2022/381 от 4 март 2022, с което се изменя Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450, като списъкът с европейските документи за оценяване се допълва с 10 изготвени и приети нови документи за оценяване. За повече информация тук.