Новини
ВАЖНО!
28.02.2022
Издадена е нова заповед № РД-02-14-229 от 25.02.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Работна процедура РП-ОССПНИ-3.16, издание № 02 за сертификация на съответствието на устойчиви на огън вътрешни неносещи преградни стени (леки прегради)
С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.