Новини
ВАЖНО! Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 81 „Пластмаси”.
16.02.2022

В изпълнение на договор № РД-02-29-184 от 13.09.2021 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Български институт за стандартизация са обявени за обществено допитване проекти на национални приложения към европейски стандарти.

Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 18.03.2022 г.