Новини
Одобрени са изменение и допълнение на две работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания по смисъла на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
07.12.2021

С промяната на двете работни процедури става възможно да се оценяват три групи строителни продукти, които до момента не подлежаха на сертифициране от лица за оценяване на строителни продукти, поради липса на изисквания в одобрена от министъра на РРБ процедура.“

 

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.