Новини
ВАЖНО!
03.09.2021

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-761/02.09.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на следните Работни процедури:

  • Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.16, изд. № 01 за сертификация на съответствието на УСТОЙЧИВИ НА ОГЪН ВЪТРЕШНИ ВЕРТИКАЛНИ НЕНОСЕЩИ СТЕНИ (ЛЕКИ ПРЕГРАДИ) В СГРАДИ с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба;
  • Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.17.1,  изд. № 01 за сертификация на съответствието на ИЗХОДНИ СМЕСИ ЗА ТОРКРЕТБЕТОН с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба;
  • Работна процедура № РП-ОССПНИ-3.17.2,  изд. № 01 за сертификация на съответствието на ВТВЪРДЕН ТОРКРЕТБЕТОН с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба;

 

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК