Новини
ВАЖНО!
19.03.2021

 

Издадена е нова Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълнение на Заповед № РД-02-14-1329 от 3.12.2015г. за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на Република България във връзка с предвидената им употреба или употреби.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.