Новини
Oбществено обсъждане Проект „Разработване на национални изисквания и методики за влагането в строежите на Република България на строителни продукти врати и термопанели от строителни отпадъци, преминали през подготовка за повторна употреба, и критерии за предоставянето им за употреба в строежите“
21.09.2020

ВАЖНО: Министерство на регионалното развитие и благоустройството представя за обществено обсъждане Проект „Разработване на национални изисквания и методики за влагането в строежите на Република България на строителни продукти врати и термопанели от строителни отпадъци, преминали през подготовка за повторна употреба, и критерии за предоставянето им за употреба в строежите“. Всеки заинтересован може да изпрати коментар/ становище относно проекта най-късно до 28.09.2020 г. на електронната поща на Звеното за контакт относно продукти в строителството: cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg.

С текста на проекта може да се запознаете тук.