Новини
„Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти“
25.09.2020

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. с национални изисквания за строителните продукти. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 24.09.2020 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2020/595/BG. Крайната дата за нотификация е 28.12.2020 г.“

 

С проекта на заповедта може да се запознаете ТУК.