ВАЖНО! Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. , бр. 95 от 2017 г.) на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.
20.02.2020
Всеки заинтересован може да остави коментар на Портала за обществени консултации или да изпрати становище по проекта най-късно до 04.03.2020г. на електронната поща на Звеното за контакт относно продукти в строителството: cpd-trr-mrdpw@mrrb.government.bg . С текста на проекта може да се запознаете тук.

ВАЖНО! Обществено допитване за проект на национален стандарт прБДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“ от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”
16.10.2019
Обществено допитване за проект на национален стандарт – срок до 15.11.2019 г.

ВАЖНО! Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”
10.10.2019
Обществено допитване за проект на национално приложение – срок до 30.10.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения-– срок до 07.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални стандарти – срок до 02.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 30.10.2019 г.