ВАЖНО! Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”
10.10.2019
Обществено допитване за проект на национално приложение – срок до 30.10.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения-– срок до 07.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални стандарти – срок до 02.11.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 30.10.2019 г.

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика“ и БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”
08.10.2019
Обществено допитване за проекти на национални приложения – срок до 30.10.2019 г.

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения“
08.10.2019
Обществено допитване за проект на национално приложение –  срок до 30.10.2019 г.