Обществено допитване за проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания
31.10.2018
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява за обществено допитване следните проекти на национални изисквания и предложение за актуализация на съществуващи национални изисквания, както следва:   Проект на национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на влажна изходна смес за торкретбетон и торкретбетон в зависимост от предвидената употреба   С текста на проекта може да се запознаете тук.   Проект на национални изисквания за определяне максимална височина за устойчивост на огън на стени с тънкостенна стоманена конструкция, съгласно ETAG 003, ЕОТА TR 035 и EN 1993-1   С текста на проекта може да се запознаете тук.   Проект на национални изисквания за деклариране на характеристиките на тръби за централно...

Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти
11.09.2018
„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти. Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 24.08.2018 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2018/420/BG. Крайната дата за нотификация е 26.11.2018 г.   Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г.“

„ВАЖНО! Одобрени и отменени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания“
20.06.2018
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-589/08.06.2018 г. одобри 2 броя и отмени 2 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), както следва:   Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.: № РП-ОССПНИ-2.4; 2.5;...

Обявена е открита процедура за обществена поръчка от Европейската комисия относно ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ №305/2011
11.01.2018
Цялата необходима информация относно условията за провеждане на поръчката може да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/growth/content/technical-assistance-implementation-construction-products-regulation-cpr_en  

ВАЖНО! Одобрени работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания
30.10.2017
Министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-889/30.10.2017 г. одобри 9 броя работни процедури за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби, определени със Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г. (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД 02-14-590/05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), както следва: Работна процедура за сертификация на съответствието на строителни продукти с националните приложения към стандартите от Приложение 2 на Заповед № РД 02-14-1329/03.12.2015 г.: 1.1  № РП-ОССПНИ-2.9 Сертификация на съответствието на смеси...

Обявено обществено допитване за проекти на национални приложения
29.09.2017
 обществено допитване за проекти на национални приложения