Новини
Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти
11.09.2018

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изготвило проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г., с национални изисквания за строителните продукти.

Проектът на Заповедта е изпратен за нотификация на 24.08.2018 г. и публикуван на страницата на Европейската Комисия с нотификационен номер 2018/420/BG.

Крайната дата за нотификация е 26.11.2018 г.

 

Проект на Заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-02-14-1329/03.12.2015 г.“